הוראת קבע לרשת אהלי יוסף יצחק

יש להדפיס את הטופס המצורף, למלא, לחתום ולשלוח חזרה.

אפשרויות למשלוח הטופס החתום:
מייל: go@reshetch.org.il
פקס: 1533-5477005
דואר: ת.ד. 613 כפר חב"ד 608400

להורדת הטופס לחץ כאן