תרומה לרשת בהעברה בנקאית

בנק פאגי
סניף 185
חשבון מספר 557811
על שם חינוך חב"ד

להעברות מחו"ל:

Account name: CHINUCH CHABAD RESHE OHALAY YOSEF
Account number: 557811
Bank: First International Bank of Israel Tel-Aviv
Branch : 184
Address: Hatasia holon branch
Swift code: FIRBILITXXX
IBAN code: IL860521850000000557811