עשרות ספריות חסידיות נפתחות במוסדות החינוך ברחבי הארץ

החודש החסידי בפתח וב'רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש' השיקו תכנית מושקעת שתפעל בבתי ספר ותלמודי חב"ד ברחבי הארץ בחודש הקרוב. "הספרייה החסידית-שבוע החסידות ה'תשע"ז", זוהי שמה של התוכנית, במסגרתה ייחשפו המוני התלמידים למושגי יסוד בעולם החסידות וערכים חשובים בדרכי החסידות, כשהם ילמדו על אופני היישום שלהם בחיי היום יום.

בכל שנה, נבחר נושא אחר לתוכנית של 'החודש החסידי', הלוא הוא חודש כסלו, בו חל חג הגאולה של כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע, מייסד חסידות חב"ד. השנה, נבחר נושא "הסיפור החסידי" שילווה את כל שלבי ופרטי התוכנית.

הסיפור החסידי, כידוע, מהווה אחד הכלים המרכזיים והמשמעותיים בדרכי החסידות, לחינוך חסידי ויישום ערכי החסידות הלכה למעשה. לסיפור החסידי יש מעלות עצומות, כפי שהסבירו רבותינו נשיאנו ובראשם הרבי נשיא דורנו. "כל סיפור חסידי הוא חלון", התבטא הרבי, "מבעד לחלון זה זורח אור העבודה שמקורו בשמש החסידות. אור זה מאיר את כל הפינות החשוכות של האדם".

במסגרת התוכנית מוקמות בימים אלו במוסדות החינוך ברחבי הארץ 'ספריות חסידיות', במטרה לסייע לתלמידים הרבים להבין את חשיבותו ומשמעותו של הסיפור החסידי (ראו תמונות). התלמידים, במסגרת התוכנית, יידרשו להפיק ערכים ומושגים חסידיים מתוך היצע גדול של סיפורים חסידיים, מוכרים יותר ומוכרים פחות.

על התוכנית מופקדים רכזי 'נרות להאיר' בתלמודי התורה ורכזות 'נרות להאיר' בבתי הספר, בשיתוף המנהלים והצוות. לצד ניהול התוכנית, הרכזים והרכזות ייצרו אווירה סביב נושא התוכנית ויסחפו את כל התלמידים והתלמידות, ללא יוצא מן הכלל, ליטול בו חלק, תוך התאמה מירבית של התכנים לכל הקהלים, במטרה להפנים אצל כולם את המסרים באופן הטוב ביותר.

מנהלי מוסדות החינוך קיבלו בהתלהבות רבה את התוכנית. "תכנית זו הינה היישום הטוב ביותר לאיחול הנהוג 'לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות נכתב ונחתם'" אומר אחד המנהלים בהתייחסותו לתוכנית המושקעת ומוסיף "הנדבך החשוב ביותר להצלחת המטרות החשובות של התוכנית, לחזק בתלמידים את דרכי החסידות וההבנה שלהם, הוא שיתוף הפעולה של ההורים ויצירת המשכיות לאווירה ולמסרים הנלמדים גם בתוך הבית פנימה, תוך התעניינות בחוויה של התלמידים והקדשת זמן לשיח סביב הסיפור החסידי במידת האפשר".

על התוכנית עמל תקופה ארוכה צוות האגף לחינוך חברתי-חסידי של רשת חינוך חב"ד - אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק בראשות הרב יוסף יצחק אהרונוב, והיא חלק מהפעילות החינוכית השגרתית של האגפים השונים ב'רשת' לקידום מטרות חינוך חב"ד שמעצבות את חייהם של רבבות התלמידים והתלמידות.