"מאירים את הקיץ" עשרות קייטנות מסובסדות בכל בתי הספר

בבתי הספר נערכים לקראת פתיחת קייטנות הקיץ על פי התוכנית המיוחדת שהופקה ברשת. השנה הורחב סבסוד הקייטנות גם לכל שכבות הגיל וכל תלמידי הרשת זכאים לקייטנה ממומנת.