ילדי בתי הספר של הרשת בפעילות העצמה בגני הילדים

לקראת חג השבועות, נרתמו בתי הספר להעברת פעילות ייחודית בגני הילדים בארץ הצמאים לפעילות כזו של העברת המסרים על מתן תורה ועשרת הדיברות. ההפעלה האטרקטיבית והמושקעת בהפקת האגף לחינוך חברתי חסידי כללה הצגה חדשנית ואיכותית של ריב ההרים ברוח חינוכית חסידית, כתרים לחלוקה לילדים ושי אישי לכל משתתף.
בנוסף הופעל גם לקראת חג השבועות 'בית חב"ד בית ספרי' להפעלת התלמידים בבית הספר עצמו על ידי השכבה הבוגרת וחולקו כרטיסי משימות מעוצבים לביצוע המשימות בחג. כמו כן חולקו חוברות הלכות מהודרות בהפקת אגף הורים וקהילה, שליוו את התלמידים ואת הוריהם בהכנות לחג ובחג עצמו.
רכזות נרות להאיר בבתי הספר מדווחות על הצלחה אדירה לפעילות: תלמידות כל בית ספר הופיעו בפני עשרות גנים, וזכו לתגובות נלהבות מהגננות, ילדי הגן והוריהם, ומהתפעלות רבה מהחומרים האיכותיים והמושקעים שליוו את התכנית.