תלמוד תורה חב"ד בנים - בית שמש

תפארת שמואל
כתובת: 
רבי מאיר בעל הנס 8, בית שמש
טלפון: 
02-9913980
מנהל/ת ביה"ס: 
רכז - יחיאל קופצ'יק
אימייל: 
ttcbs770@gmail.com
אתר אינטרנט: 
http://www.chabad.jedu.org.il/