תרומה באמצעות שיקים

אנא שילחו את תרומתכם לכתובת:
רשת אהלי יוסף יצחק
ת.ד. 613
כפר חב"ד 60840

את השיק לרשום לפקודת חינוך חב"ד
למוטב בלבד