הרב מאיר פריימן

תש"ה-תשנ"ו

הרב מאיר פריימן (תש"ה-תשנ"ו) היה מנכ"ל רשת אהלי יוסף יצחק, מזכיר וועד כפר חב"ד, ועסקן ציבורי רב פעלים.

תולדות חיים

נולד בכ"א טבת תש"ה למשפחה ירושלמית, לאביו ר' אהרן ז"ל פריימן - שהיה מגזע חסידי חב"ד, צאצו של הרב ישראל שמש, מחסידי אדמו"ר הצמח צדק.

עוד בהיותו נער התפרסם כעילוי, ובהגיעו לגיל 13 כבר נבחן במבחן פומבי על 300 דף גמ' אצל הרב שלמה יוסף זוין, הרב יעקב לנדא והרב נחום שמריהו ששונקין, במסגרת ישיבת הערב הירושלמית שהפעיל המחנך הרב נפתלי רוט. באותה תקופה אף התקרב לחסידות חב"ד והחל לנהוג בדרכיה.

בהיותו בגיל עשרים בשנת תשכ"ה, נסע לרבי לראשונה.

לאחר נשואיו לרעייתו מרת זלטה לבית ר' ברוך פריז, נתמנה בהסכמת הרבי למזכיר וועד כפר חב"ד, וקידם רבות את עניני כפר חב"ד.

נשא בתפקידו כמזכיר במשך קרוב לעשרים שנה ונחשב ליד ימינו של "ראש העיר" של כפר חב"ד ר' שלמה מיידנצ'יק, ולאחר פרישתו של ר' שלמה מהתפקיד, פרש גם הוא והתמנה לנהל את סמינר בית רבקה, השוכן ב "כפר חב"ד ב'".

באותה תקופה, היה בין הפעילים הבולטים ברישום ילדים לכתיבת ספר תורה לילדי ישראל, והקמת בית הכנסת 'בית נחום יצחק', בשיכונים החדשים בכפר חב"ד.

לאחר פרישתו של מנהל רשת אהלי יוסף יצחק הרב משה סלונים, נתמנה בשנת תשמ"ו על ידי בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש למנהל הרשת, וכיהן בתפקיד זה עד יומו האחרון.

בתקופת כהונתו, הצליח לייצב את מצבה הכלכלי של הרשת, ולבלום את סגירתם של המוסדות, ואף נכנס עבור זב לחובות גדולים מאוד.

בי"ב תשרי תשנ"ו נפטר לאחר דום לב.

הותיר אחריו משפחה עניפה, וילדיו וחתניו פועלים רבות כהוראת הרבי להפצת יהדות בכל מקום. רעייתו זלטה, נישאה בנישואים שניים לרבה של נצרת עלית הרב ישעיהו הרצל. מחליפו בהנהלת ה'רשת', היה הרב ישראל ברוך בוטמן ע״ה