אגף העצמת השליחות בחינוך

באנקט שנתי:
בכל שנה בי"ב בתמוז, חג הגאולה של מייסד הרשת, אדמו"ר הריי"ץ, מצדיעה הרשת למורות. בבאנקט היוקרתי נהנות המורות מחוויה מעצימה המחדדת את תחושת השליחות ונותנת להן כוחות להמשיך ולפעול.

יומן המורה:
הרשת מפיקה מידי שנה יומן יחודי למורה. היומן מהווה כלי שעוזר למורה לממש את חזונותיו בקידום התלמידים בכיתה. היומן מותאם לנושאי נרות להאיר הנלמדים בכל חודש בבתי הספר ומאפשר למורה לגרום לכך שהערכים הנלמדים יהפכו להיות שפה שגורה בבית הספר ולא רק שיעור במערכת.

שבת שליחות:
בשיתוף עם הסתדרות המורים מפיקה הרשת מידי שנה שבת למורות במלון ניר עציון. בשבת זו מקבלות המורות כוחות להמשיך ולחנך במסירות.

שפרה ופועה:
כל מורה היוצאת לחופשת לידה מקבלת מתנת לידה יוקרתית. את המתנה הנשלחת ממשרדי הרשת היא מקבלת דרך חברותיה לצוות המבקרות את אותה בביתה ובכך מעצימות את הגיבוש בצוות גם בזמן החופשה.

אתר אינטרט:
אתר האינטרנט של הרשת מהווה מקום חיו פעיל בו מופעלים פורומים למורים מכל הארץ המייעצים אחד לשני ומשתפים בחומרי לימוד שיצרו. בנוסף לכך באתר קיימת תמיכה מצד אנשי מקצוע בכל תוכניות הלימודים, ניתן להוריד ממנו חומרי לימוד בכל המקצועות הנלמדים הנערכים על ידי אנשי תוכן ועוד.